Doprava zdarma Originální kolekce
Měna:
 
 
logo logo
 
 
 
 

JAK REKLAMOVAT?

Pokud nejste se zbožím spokojeni, můžete se obrátit na naši zákaznickou linku, kde vám poradí. 

Tel.: +420 777 773 476, pondělí - neděle  9,00 – 21,00 hod.

 

Pokud zboží  nevyhovuje

Nevyhovující zboží lze vyměnit do 14 (čtrnácti) dnů od jeho převzetí. Zboží a potřebné doklady, tj. Formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží a kopie daňového dokladu/ účtenky, musí být zaslané na adresu Studio 73 s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00  Praha 5 - Smíchov.

Zboží je nutné vrátit ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužívané, čisté, včetně originálního obalu (případně narušeného z důvodu vybalení zboží), včetně všech visaček, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží zákazník převzal.
Do 10 (deseti) dnů ode dne vrácení bude zboží prozkoumáno, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno a/nebo opotřebeno. V případě oprávněného odstoupení a vrácení zboží poukáže prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne oprávněného odstoupení od smlouvy.
Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i poskytnuté dárky.

 

Pokud si myslíte, že se jedná o vadné zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust, § 2161 a násl. OZ).

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.
Postup při zjišťování vad zboží a jejich uplatňování a další postupu prodávajícího je obsažen v Reklamačním řádu.

Pro další informace viz Všeobecné obchodní podmínky.

Nahoru